Futuraskolan International Kottla

Här kan du registrera ditt barn. För att göra en anmälan krävs det att du registrerar ett konto, med din e-postadress som användarnamn. Var noga med att kontrollera att stavningen blir korrekt eftersom e-postadressen används för viss kommunikation, t.ex. antagningsbesked. You can here register your child. To make an application, you need to register an account, with your email address as username. Be sure to check that spelling is correct because the email address is used for certain communications, such as admission

Logga in

Om du redan har gjort en ansökan som du vill granska/redigera kan du logga in här. If you have already made an application that you want to review / edit, you can login here. Glömt lösenord?